Utvikler standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

IMDi og Kompetanse Norge utvikler standardiserte elementer til bruk i introduksjonsprogrammet for å bidra til god kvalitet for den enkelte deltaker. Elementene skal være tilpasset deltakere med ulik kompetanse, ønsker og muligheter i arbeidsmarkedet.

Les mer hos IMDi

Status om læreplan og prøve i norsk på nivå C1

Kompetanse Norge er godt i gang med å utvikle prøve i norsk på nivå C1 og læreplan i norsk for voksne innvandrere for nivå C1.
 
Les mer hos Kompetanse Norge

Oppstartskonferanse for utvidelse av forsøkene med FVO ble arrangert 5. og 6. juni

Kompetanse Norge inviterte til oppstartskonferanse i forbindelse med utvidelse av modulforsøkene med FVO. Flere av medlemmene i IKVO har fått innvilget søknad om å være med på denne utvidelsen av FVO.

Les mer om FVO hos Kompetanse Norge

Hurtigspor for deltakere i introduksjonsprogrammet

Målet med hurtigspor er å raskt identifisere flyktninger som har en etterspurt kompetanse og relevante erfaringer som kan bli tatt i bruk i det norske arbeidslivet. Gjennom hurtigsporet skal målrettede og tilpassede tiltak raskt settes i gang, parallelt med norskopplæring og andre kvalifiserende tiltak.

Les mer hos IMDi

FFKFs dialogkonferanse 2019

FFKF inviterte til direkte dialog om hvordan vi kan samskape forståelse, praksis og bedre løsninger for å korte ned veien fra flyktningleir til norsk arbeidsliv. Vedlagt er presentasjonene fra dialogkonferansen som ble arrangert i april. 

 

Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)

Regjerningen foreslår endringer i ordningene for livsopphold for voksne innvandrere som tar grunnskoleopplæring. Det er foreslått ulike pilotprosjekter. IKVO vil sende et høringssvar i august. Send oss dine innspill på e-post til viho@lunner.kommune.no

NOU 2018:13

Ny utlysing av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss

Kompetanse Norge lyser ut inntil 15 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat. Søknadsfrist er 2. september 2019.

Les mer hos Kompetanse Norge

Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – beredskap før sommeren

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er svært alvorlig for dem som rammes av dette. Å bekjempe dette er derfor høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet krever en bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser. Tjenestene for barn og unge i kommuner og fylkeskommuner har en viktig forebyggende rolle.

Les mer hos Regjeringen

Hvordan måle integrering?

For å forstå integrering, må en se på innvandreres integreringskapasitet, og økonomiske, politiske, sosiale og opplevde sider ved integreringen. Det framgår av en ny rapport Proba samfunnsanalyse har levert til IMDi.

Les mer hos IMDi

Friksjon og fleksibilitet – om samarbeid mellom voksenopplæringen og flyktningtjenesten

Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, holdt innlegg på konferansen til FFKF - Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid, 4. april i Bergen. Innlegget omhandlet samarbeidet mellom voksenopplæringen og flyktningtjenesten.

Du kan lese innlegget her