Informasjon om elektronisk ID (eID)

Personer fra Ukraina som har søkt om eller fått innvilget kollektiv beskyttelse kan skaffe seg eID. De får tilgang til digitale tjenester fra det offentlige.

Les mer hos IMDi

SFS2213 relatert til voksenopplæring

Presiseringer og konsekvenser etter forliket mellom KS og Utdanningsforbundet 02.09.2022.

Les referatet her

Kompetansepluss arbeid

I Kompetansepluss arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, og opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid. Ordningen skal primært være for deltakere med lav formell utdanning.

Fristen for å søke midler er tirsdag 6. desember.

Les mer hos HK-dir

Webinar om fremtidens voksenopplæring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet inviterer til webinar mandag 28.november kl. 10.00 – 11.30.

Les mer her

Presentasjoner fra IKVOs landsmøte og konferanse

Sakspapirer og presentasjoner fra IKVOs landsmøte og landskonferanse kan du finne her.

Årets bosettings- og integreringspris

Bodø, Haugesund, Kinn, Rælingen og Vennesla er nominerte kommuner for arbeid frem til 2022 og konkurrerer om å vinne prisen. Prisen deles ut på IMDis årskonferanse 17. november i Oslo. Velg din favoritt og trykk på "Stem". Du kan stemme én gang.

Les mer hos IMDi

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

Konferanse for lærare og ledare, lærerutdannere og forskere som arbeider med språkutdanning og grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang.

Les mer hos NVL

Kommunene sine utgifter til bosetting, integrering og norskopplæring i 2021

Beregningsutvalet sin rapport for 2021 viser at kommunene i stor grad fikk dekket de gjennomsnittlige utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger i de fem åra kommunene mottok integreringstilskudd.

Les mer hos IMDi

Nasjonal lederkonferanse 16.-17. november (HK-dir)

Temaer blir blant annet Fullføringsreformen, karriereveiledning og realkompetansevurdering, erfaringer med Integreringsloven så langt, læring på tvers av arenaer, fleksibel opplæring, lokalt utviklingsarbeid – og god tid til erfaringsdeling.

Les mer om program og påmelding her

Fagverksted 2022: Rustet for framtiden! Samarbeid om kvalifisering

Årets Fagverksted setter søkelys på hvordan kommuner, sivilsamfunnet og arbeidsgivere samarbeider om å bygge gode kvalifiseringsløp for ulike deltakere i introduksjonsprogrammet. Dato: 28.-29. september på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 1. september.

Les mer hos IMDi