Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Rapporten viser hvordan våre minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere har jobbet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2022.

Les mer hos IMDi

Få tips og råd på veien mot innføringen av forberedende opplæring for voksne (FOV)

I disse podcastepisodene deler noen av de lærerne som har deltatt i forsøket med modulstrukturert opplæring sine erfaringer. De gir deg også noen tips og råd på veien mot innføringen av forberedende opplæring for voksne (FOV).

Les mer

Styremedlem Egil Marthinussen trer av

Styrets mangeårige medlem, Egil Terje Marthinussen fra Hemnes kommune i Nordland, går av med AFP fra høsten. Egil har sittet i styret siden 2015!

Nye eksempelreiser om fordrevne fra Ukraina

IMDi har i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet utviklet to nye caser om fordrevne fra Ukraina til veilederen om Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere.

Les mer hos IMDi

Referat fra styremøte i IKVO

Det avholdt styremøte i IKVO i Trondheim 10. februar. Disse sakene ble tatt opp:

  • Sak 1 Møte med KS ved Nina Gran - tilskudd til opplæring for flyktninger med kollektiv beskyttelse
  • Sak 2 Oppfølging av arbeidsgrupper
  • Sak 3 Ny arbeidstidsavtale –  sfs 2213

Referatet finner du her

 

IKVO-medlemmer deler maler og avtaler

IKVO-medlemmer deler maler og avtaler laget for funksjoner i voksenopplæringen. Her finner du kontaktlærerinstruksen ved Arendal voksenopplæringssenter.

Les intruksen her

Innlegg fra rektor ved Arendal VO

IKVO inviterte til et  teamsmøte 29.3 om innføringen av SFS 2213 for norskopplæringen. Her kan dere lese innlegget fra rektor Lena Halvorsen ved Arendal Vo. IKVO oppfordrer medlemmene til å sende oss funksjonsbeskrivelser, mandat for kontaktlærere mm. Vi vil sørge for å dele informasjonen her på våre nettsider!

Les innlegget her

Veileder: Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere

Gode kvalifiseringsløp skal bidra til at flere innvandrere oppnår varig tilknytning til arbeidslivet. Denne visuelle veilederen viser på en enkel måte muligheter innenfor kvalifisering av voksne innvandrere.

Les mer hos IMDi

IKVOs leder holdt foredrag på Vismas brukerkonferanse

Leder i IKVO, Vibeche Holte, hadde innlegg på Vismas brukerkonferanse om fullføringsreformen og krav til fagsystem i møte med nye FOV og opplæringslov fra august 2024.

Les innlegget her

Diskrimineringserfaringer blant muslimer i Norge

Ifølge en ny rapport har mange personer som identifiserer seg som muslimer, opplevd diskriminering og fordommer på bakgrunn av sin religiøse tro.

Les mer hos IMDi