Nå kan du få karriereveiledning rett hjem

På karriereveiledning.no kan du ringe eller chatte med profesjonelle karriereveiledere gratis og helt anonymt.

Til ressursen

Høring: "Forslag til forskrift til integreringsloven"

Det foreslås mange og STORE endringer i forskrift til ny integreringslov, som er på høring nå med frist 1. oktober: obligatoriske kurs i livsmestring på minimum 25 timer, familielæring på minimum 12 timer med godkjente instruktører OG: fraværsgrense på 10 % i norskopplæringen (rett og plikt). 

Styret i IKVO skal sende høringssvar til ny forskrift til integreringsloven med frist 1.10. Send oss dine innspill så fort som mulig til viho@lunner.kommune.no

Les høringsutkastet her

Referat fra styremøte i IKVO 28. august 2020

Siste styremøte i IKVO ble gjennomført digitalt 28. august 2020. Et viktige tema var planlegging av landsmøtet i november.
 

Les referatet her

Årsmøtet i IKVO blir avholdt digitalt i 2020


Styret i IKVO har bestemt at årets landsmøte skal gjennomføres digitalt på Zoom tirsdag 3. 11 fra kl 14. Sakspapirer sendes ut tre uker i forkant. Medlemmene kan allerede nå sende inn saker til landsmøtet. Påmelding til landsmøtet skjer på mail til viho@lunner.kommune.no

Den planlagte konferansen vil bli forsøkt avholdt i mars 2021.

Informasjon om regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

Regjeringen skal for sjuende gang holde sin årlige integreringskonferanse. Konferansen er digital og avholdes mandag 14. september.

Les mer

 

456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger

En ny tiltakspakke som skal hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere å komme i jobb, er vedtatt av Stortinget. Endringene av loven tredde i kraft allerede 1. august i år.

Les mer hos Kompetanse Norge

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap for tospråklige lærere

Dette er modulkurs (1–3) som til sammen dekker de sju emnene i samfunnskunnskapsplanen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Drammen Voksenopplæring har ansvar for å arrangere modulene.

Les mer hos Kompetanse Norge

Veiledning til midlertidig lov som følge av korona-situasjonen

IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge oppdatert veiledningen til midlertidig lov.

Les mer hos IMDi

Referat fra styremøte i IKVO

Her er referat fra siste styremøte i IKVO før sommerferien. 

Les referatet her

Nyhetsbrev fra styreleder i IKVO

Styreleder, Vibeche Holte, har skrevet nyhetsbrev med blant annet informasjon om styrets arbeid de siste månedene.

Les nyhetsbrevet her