Ny integreringslov og ny fagressurs for introduksjonsprogrammet

Stortinget har vedtatt en ny integreringslov. Loven gjelder fra 1. januar 2021 og har fått tittelen lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. Loven legger rammene for arbeidet med kvalifisering av nyankomne innvandrere, som blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap, prøver, karriereveiledning og introduksjonsprogrammet.

Les mer hos Kompetanse Norge

 

Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Fagressurs for introduksjonsprogrammet er for deg som jobber med planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere i kommunene. Nettstedet samler faglige anbefalinger, beskrivelse av obligatorisk og arbeids- og utdanningsrettet innhold i introduksjonsprogrammet, verktøy, sentrale tema og mer.

Les mer hos IMDi

Verktøy for å øke kvaliteten i karriereveiledningen

Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal bidra til å øke kvaliteten i karriereveiledningen i Norge, og derfor har Kompetanse Norge utviklet verktøy som skal gjøre det enklere å ta kvalitetsrammeverket aktivt i bruk.

Les mer hos Kompetanse Norge

 

Setter i gang strakstiltak for å få ned smitten blant innvandrere

Bortsett fra de tre første ukene av pandemien, har smittenivået blant utenlandsfødte vært høyere enn i befolkningen ellers. Nå foreslår en ekspertgruppe 29 tiltak for å få ned smitten blant innvandrere.

Les mer hos Regjeringen

Nye læreplaner i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere ut på høring

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere sendes ut på høring. Kompetanse Norge håper på mange gode innspill.

Les mer hos Kompetanse Norge

Smittesituasjonen blant innvandrere og lokalt informasjonsarbeid

IMDi ser med bekymring på den høye smittesituasjonen blant innvandrere, og oppfordrer kommunene til å sørge for tilpasset kommunikasjon og økt samarbeid med frivillige organisasjoner for å nå alle innbyggere.

Les mer hos IMDi

Protokoll fra IKVOs landsmøte 2020

Protokollen fra IKVOs digitale landsmøte er vedlagt. Det samme er en oppdatert årsrapport.

Protokoll

Årsrapport

Gratis lisenser til nettbasert norskopplæring

Nå kan voksenopplæringssentre og godkjente tilbydere som ønsker å komme i gang med eller videreutvikle nettbasert norskopplæring få tilgang til gratis lisenser til nettbaserte læreverk.

Les mer hos Kompetanse Norge

IKVOs landsmøte avholdes digitalt 3. november

På grunn av koronasituasjonen avholdes landsmøtet 2020 digitalt på Zoom, tirsdag 3. 11 fra kl 14 – 16.00.

Leder starter med informasjon om ny integreringslov. Deretter følger landsmøte-saker med valg. 

Se vedlegg.

Minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid i første halvår 2020

Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er en stadig viktigere del av myndighetenes arbeid på integreringsfeltet. Denne rapporten beskriver hvordan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine minoritetsrådgivere og integreringsrådgiverne har jobbet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, første halvår 2020.

Les mer hos IMDi