KS-seminar: Hvordan lykkes vi best med inkludering?

Den 31. januar arrangerer KS et formiddagsseminar hvor de setter inkludering på dagsorden. Her presenteres og diskuteres funn fra nye FoU-prosjekt, som med ulike innfallsvinkler ser på hvordan kommunesektoren kan bidra til bedre inkludering av dem som står utenfor. 

Les mer hos KS

Er prøvebeviset ekte?

Kompetanse Norge ønsker å gjøre oppmerksom på bruk av prøvebevis for prøver i norsk som utgir seg for å være bevis på prøvene som lages av, eller i samarbeid med, Kompetanse Norge. Kompetanse Norge er gjort kjent med prøvebevis fra «Language Lab Dialog» som bruker navn og logo både til Folkeuniversitetet og Vox.

Les mer hos Kompetanse Norge

Høring: Læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1

Kompetanse Norge inviterer relevante aktører til å avgi høringssvar på forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1.  IKVO vil gjerne høre hva dere mener om planen.
 
Les mer hos Kompetanse Norge

7 kommuner nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2018

Asker, Bodø, Bærum, Lørenskog, Steinkjer, Stange og Tromsø er nominert til Bosettings- og integreringsprisen for å ha jobbet godt med bosetting og integrering av flyktninger. De fleste av disse kommunene har voksenopplæringssentre som er medlemmer i IKVO.

Les mer hos IMDi

Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang

Kompetanse Norge arrangerte nasjonal fagutviklingssamling i Sandefjord i november. Samlingen var for lærere og ledere som driver opplæring etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og for de som deltar i forsøk med moduliserte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) på grunnmodulen og modul 1. Presentasjonene er nå lagt ut.

Les mer

En mulighet for kvalifisering

Flyktningene ønsker mer relevant innhold i introduksjonsprogrammet og opplæring i større grad tilpasset eget nivå. Det er noen av funnene i en ny undersøkelse blant introduksjonsdeltakere.

Les mer hos IMDi

NAFO-konferansen 2018

19. og 20. november gikk NAFO-konferansen av stabelen. Temaet for konferansen var «Mangfold i barnehage og skole». Under denne fanen var det samlet mye variert innhold, og i alt deltok eller bidro over 500 personer til årets konferanse. Alle presentasjonene er lagt ut. 

Les mer

Viktig informasjon til våre medlemmer

Voksenopplæringen står overfor krevende utfordringer. Det er enda viktigere enn før å stå samlet og arbeide for videre eksistens. IKVO arbeider for å bedre de økonomiske vilkårene for virksomhetene, og kjemper for rettighetene til de voksne deltakerne. Det vil snart bli sendt ut faktura for 2019.

Les mer

Ny regnetest

Kompetanse Norge har lansert en test for voksne som ønsker å kartlegge sine grunnleggende ferdigheter i regning. Testen er gratis og åpent tilgjengelig for alle. Du kan også teste dine ferdigheter i lesing, skriving og bruk av data.

Les mer

Presentasjoner fra IKVO-konferansen 2018

Vi har nå mottatt alle presentasjonene fra IKVO-konferansen. Filene kan lastes ned i PDF-format.