Digitalisering av 75 t samfunnskunnskap

Ideen var å lage et opplegg som er basert på det dialogbaserte og ikke det som vi er vant med fra andre modeller for digitalopplæring hvor kursene ofte er bygd opp på lite dialog med og mellom deltakere, men mer forelesninger av kursholder. Dette krever at læreren i tillegg til faglig og pedagogisk kompetanse også har god digitalkompetanse og ser mulighetene det digitale gir.

Les mer hos Epale