Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Fagressurs for introduksjonsprogrammet er for deg som jobber med planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere i kommunene. Nettstedet samler faglige anbefalinger, beskrivelse av obligatorisk og arbeids- og utdanningsrettet innhold i introduksjonsprogrammet, verktøy, sentrale tema og mer.

Les mer hos IMDi