Innlegg fra rektor ved Arendal VO

IKVO inviterte til et  teamsmøte 29.3 om innføringen av SFS 2213 for norskopplæringen. Her kan dere lese innlegget fra rektor Lena Halvorsen ved Arendal Vo. IKVO oppfordrer medlemmene til å sende oss funksjonsbeskrivelser, mandat for kontaktlærere mm. Vi vil sørge for å dele informasjonen her på våre nettsider!

Les innlegget her