Jobber du med elever/deltakere fra Afghanistan?

Visste du at befolkningen i Afghanistan snakker flere ulike språk, og at de to offisielle språkene i landet er pashto og dari? Og visste du at NAFO utvikler og formidler ressurser på pashto og dari som kan benyttes i møte med barn, elever og foresatte i barnehage og skole? Her finner du en oversikt.

Les mer hos NAFO