Kick-off seminar for nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap innføres 1. august 2021. Kompetanse Norge jobber nå med ressurser og støttemateriell i det vi kaller kompetansepakker. Disse vil ligge tilgjengelig på nett i starten av august. Men, hva kan ledere av opplæringsstedene egentlig regne med å kunne bruke på planleggingsdagene i august mer konkret?

Les mer hos Kompetanse Norge