Medlemsmøte på Teams fredag 17. desember

Styret i IKVO inviterer til medlemsmøte fredag 17. desember kl 15.00-16.00 på Teams. Spørsmålet er om noen har innspill til ny opplæringslov? På forhånd er det lurt å lese kapittel 43 i høringsutkastet, eventuelt også kapittelet om spesialundervisning og elev-/deltakerstatus for voksne. Styret har utarbeidet en kladd som utgangspunkt for diskusjon om de varslede endringene.

Dere som ønsker å delta på innspillsmøtet digitalt på fredag, sender en e-post til styreleder, Vibeche Holte

Høringsutkast