OBS! Den nye integreringsloven er nå vedtatt! les, les:

I går vedtok Stortinget en ny lov om integrering (integreringsloven) som trer i kraft 1.januar 2021.

Norsk Friluftsliv har samlet en pakke med informasjon, inspirasjon og ressurser som vil være til hjelp når kommuner/bydeler skal ta i bruk friluftsliv og frivillighet i introduksjonsprogrammet, og i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Informasjonspakken med ressurser finner du her: https://norskfriluftsliv.no/integreringsloven.../
Informasjon om loven kan du lese her.