Opplæring av elever eller deltakere fra Ukraina

Har du voksne fra Ukraina i din avdeling, gruppe eller klasse? NAFO har samlet noen ressurser som kan være nyttige. Her er både ressurser som barn, elever og deltakere kan benytte selv i undervisningssammenheng og ressurser for deg som er lærer eller ansatt i møte med flyktninger eller asylsøkere fra Ukraina.

Les mer hos NAFO