Presentasjoner fra IKVO-konferansen 2018

Vi har nå mottatt alle presentasjonene fra IKVO-konferansen. Filene kan lastes ned i PDF-format. 

 

 

 

 

Presentasjoner fra IKVO-konferansen

«Utfordringer og muligheter i norskopplæringen for voksne» ved Nina Gran, fagleder i KS  Samt noe om «Handlingsrommet i arbeidstidsavtalen» (på vegne av Inger Marie Højdahl og Kjersti S. Myklebust).

Presentasjon - PDF

«Hvordan kan voksenopplæringen skaffe seg flere bein å stå på?» og «Forsøk med modulstrukturerte læreplaner – hvor står vi nå?» ved seksjonsleder i Kompetanse Norge, Yngvild Ziener Nilsen

Presentasjon - PDF

«Kvalifisering av innvandrere; prognoser og endret politikk i årene som kommer» ved Anders Fyhn, seksjonsleder i bosettings- og kvalifiseringsavdelingen i IMDi.

Presentasjon - PDF

Resultat av IKVOs spørreundersøkelse 

Presentasjon - PDF

«Regjeringens integreringsløft» ved statssekretær til Jan Tore Sanner, Kristin Holm Jensen, Kunnskapsdepartementet.

Presentasjon - PDF

«Ledelse i endrings- og utviklingsprosesser»,  Jan Merok Paulsen,  førsteamanuensis ved OsloMet Storbyuniversitetet

Presentasjon del 1- PDF
Presentasjon del 2 - PDF