Rapporteringsskjema til kommunene er sendt ut

IMDi har fått i oppdrag å utbetale 135 mill. kroner til utvidet programtid og 120 mill. kroner til utvidet norskopplæring. Utbetalingen er en del av integreringspakke II i 2021 for å dempe negative konsekvenser av covid-19. Hver kommune har mottatt en unik lenke. Dette betyr at kommunen må benytte sin lenke for å rapportere (og kan ikke motta lenken fra en annen kommune).

Les mer hos IMDi