Styremedlem Egil Marthinussen trer av

Styrets mangeårige medlem, Egil Terje Marthinussen fra Hemnes kommune i Nordland, går av med AFP fra høsten. Egil har sittet i styret siden 2015!

Han har vært «Nord-Norges stemme» i møter med myndighetene. I styret har han snakket varmt for de små og mellomstore voksenopplæringene, særlig de i distriktene. Han har hatt ansvar for å organisere styremøter, turer ol, da han er den perfekte reiseleder! Styret husker med glede styremøtet han organiserte i Mo i Rana i 2019 med tur til Rødøy med mer.

Egil er opptatt av musikk, både som skoleleder, lærer og privat. Han synger, spiller og er en svoren fan av «Han Åge». Vi i styret takker Egil for den innstasen han har lagt ned for styret, og ønsker han til lykke med pensjonisttilværelsen etter hvert. Egil blir erstattet av Karin Irene Rognmo, enhetsleder for Integreringsenheten i Narvik kommune. Styret ønsker Karin velkommen og ser fram til et godt samarbeid.