Vi ønsker nye medlemmer i IKVO

Medlemstallet i IKVO er ikke så høyt som vi ønsker. Tidligere hadde vi 100 aktive medlemmer. Nå er tallet nede i 66. Det skyldes delvis sammenslåinger og nedleggelser, men kanskje også at noen har «glemt oss?» Vi gjør derfor et lite framstøt om å tegne medlemskap i IKVO.

Det er viktigere enn noen gang at vi står sammen og fronter felles saker i en tid med så mange store omveltninger. Satsene er også nedjustert for å møte kommunenes forutsetninger.

Styret i IKVO håper dere vil vurdere saken. Til dere som ER medlemmer fra før – tusen takk for støtten!

For innmelding, bruk skjemaet "Innmelding" i den blå menyen, eller les vedlegget