Arkiv

Informasjon om regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

Regjeringen skal for sjuende gang holde sin årlige integreringskonferanse. Konferansen er digital og avholdes mandag 14. september.

Les mer

 

456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger

En ny tiltakspakke som skal hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere å komme i jobb, er vedtatt av Stortinget. Endringene av loven tredde i kraft allerede 1. august i år.

Les mer hos Kompetanse Norge

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap for tospråklige lærere

Dette er modulkurs (1–3) som til sammen dekker de sju emnene i samfunnskunnskapsplanen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Drammen Voksenopplæring har ansvar for å arrangere modulene.

Les mer hos Kompetanse Norge

Veiledning til midlertidig lov som følge av korona-situasjonen

IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge oppdatert veiledningen til midlertidig lov.

Les mer hos IMDi

Referat fra styremøte i IKVO

Her er referat fra siste styremøte i IKVO før sommerferien. 

Les referatet her

Nyhetsbrev fra styreleder i IKVO

Styreleder, Vibeche Holte, har skrevet nyhetsbrev med blant annet informasjon om styrets arbeid de siste månedene.

Les nyhetsbrevet her

Gode resultater for nyankomne innvandrere i introduksjonsprogram

55 prosent av deltakere som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2019 gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Les mer hos IMDi

Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven, og Statsborgerprøven får digitale prøvebevis!

Prøveresultatene for norskprøvene og prøver i samfunnskunnskap, inkludert Statsborgerprøven blir tilgjengelig via Vitnemålsportalen . Dette er for kandidater som er registrert med fødselsnummer i Kompetanse Norges prøvesystem og som har FEIDE og/eller ID-porten.

Les mer hos Kompetanse Norge

Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Det er vedtatt en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, som trådte i kraft 26. mai og oppheves 1. november. Mer informasjon om den midlertidige loven finner dere på IMDis sider.

 

Høring om forslag til endringer i introduksjonsloven

Kunnskapsdepartementet sendte et forslag til endringer i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) for å avhjelpe konsekvenser som følge av utbrudd av covid-19 på en kort høring.

Les høringssvaret til IKVO her