Arkiv

Flyktninger fra Ukraina: Behov for å øke bosettingsplasser i kommunene

Alle kommuner i Norge er bedt om å vurdere kapasiteten til å bosette flyktninger fra Ukraina. Hvor mange flyktninger Norge kan bosette i 2022 er avhengig av antall bosettingsplasser i kommunene, og hvor raskt kommunene gjør disse tilgjengelige.

Les mer hos IMDi

Gratis ukrainske barnebøker på Tema Morsmål

På Tema Morsmål kan du finne gratis ukrainske barnebøker. Noen eventyr har også lyd og bilde. 

Les mer på Tema Morsmål

150 millionar kroner til kompetanseheving

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 150 millioner kroner til 783 kurs gjennom ordninga Kompetansepluss.

Les mer hos HKDir

Følgeevaluering av Tilskudd til norskopplæringsordningen

Som en del av "Norskinnsatsen" ble det etablert en prøveordning for norskopplæring i 2021 og IMDi har tildelt 30 millioner kroner i tilskudd. Forskningsinstituttet Ideas2evidence følger prøveordningen på oppdrag for IMDi frem til 2023.

Les mer hos IMDi

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Søk midler før 23. februar!

Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet i voksenopplæringen gir lærere, pedagogisk personell og andre ansatte mulighet til å heve sin kompetanse, utveksle erfaringer med kolleger i andre land samt styrke sine ferdigheter og kvalifikasjoner. Dessuten er det mulig for deltakere i voksenopplæringen å ta del i internasjonale kompetansehevende aktiviteter.
Les mer her

Ny integreringspakke vedtatt – videreføring av utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring

Stortinget vedtok 24. januar 2022 en ny integreringspakke, som innebærer at tiltakene utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring videreføres i første kvartal av 2022.

Les mer hos IMDi

Søkerkonferanse om ulike tilskuddsordninger

IMDi utlyser nå flere tilskuddsordninger og i den forbindelse arrangerer vi en nettkonferanse (søkerkonferanse) for kommuner, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner som ønsker å søke om tilskudd.

Les mer hos IMDi

Kompetanse og opplæring blant et utvalg innvandrere

Grunnlaget for denne rapporten er 1 321 respondenter som er innvandrere i Norge fra de ti største landbakgrunnene utenfor Vest-Europa: Polen, Litauen, Syria, Somalia, Irak, Eritrea, Filippinene, Pakistan, Thailand og Iran. Landene representerer ulike tidsperioder med innvandring og ulike innvandringsgrunner. 

Last ned rapporten her

Frist for å ajourføre data i NIR for 2021

Kommunenes frist for å ajourføre opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for rapporteringsåret 2021 er 28. februar 2022.

Les mer hos IMDi

Ny ordning samfunnskunnskap

Fra 1. januar 2022 innføres det endringer i ordningen samfunnskunnskap for personer omfattet av integreringsloven. Endringene er basert på ny læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere som trådte i kraft 1. august 2021.

Les mer hos IMDi