Arkiv

Informasjon om integreringspakke II

Stortinget har vedtatt tiltakspakker og midlertidige lover på integreringsområdet som følge av pandemien. Integreringspakke II gir mulighet for å utvide introduksjonsprogrammet og norskopplæring.

Les mer hos IMDi

Informasjon om korona-situasjonen

Her har vi samlet hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av våre tjenester. Informasjonene er hentet fra temasidene, og vi oppdaterer fortløpende.

Le mer hos Kompetanse Norge

Lokale rutiner til arbeidet mot negativ sosial kontroll

Voksenopplæringssentre skal lage rutiner som skal forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Les mer hos Kompetanse Norge

Oppdatert korona-informasjon på ulike språk

Her finner du informasjon fra offentlige myndigheter på ulike språk. Siden er til frivillige organisasjoner og ressurspersoner som driver oppsøkende informasjonsarbeid og som skal nå ut til grupper som ikke forstår tilstrekkelig norsk.

Les mer hos IMDi

Tilbud om veilederopplæring ICDP 2021

IMDi tilbyr i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development (ICDP) som metode for å veilede foreldre.

Les mer hos IMDi

Utdanningsdirektoratet legger nå ut egne koronaretningslinjer for voksenopplæringen

Utdanningsdirektoratet legger nå for første gang ut egne koronaretningslinjer for voksenopplæringen. 

Les mer hos Udir

IKVOs høringssvar om reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

Høringsfristen for den reviderte læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er 7. mars. Styret i IKVO har nå skrevet sin uttalelse. Den kan du lese her. For mer informasjon om den nye læreplanen, kan du finne det hos Kompetanse Norge

 

Veiledningsfilmer om LEXIN-ordbøkene

På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har NAFO laget veiledningsfilmer på sju språk som viser hvordan man kan bruke de digitale LEXIN-ordbøkene. Filmene finnes med lyd og tekst på norsk, arabisk, dari, engelsk, somali, tigrinja og russisk.

Les mer hos NAFO

Søknadsfrist for Jobbsjansen forlenget

Regjeringen har i forbindelse med en ny tiltakspakke for integreringen av innvandrere, foreslått å styrke Jobbsjansen i 2021 med 25 millioner kroner. Søknadsfristen er utvidet til 10. mars.

Les mer hos IMDi

Nytt direktorat med Kompetanse Norge og Diku

Regjeringen har bestemt at Kompetanse Norge skal slås sammen med Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling. Det nye direktoratet etableres allerede 1. juli 2021.Det nye direktoratet får navnet «Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse». Direktoratet vil overta de samlede oppgavene som Kompetanse Norge og Diku har i dag. Det nye direktoratet skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

Les mer hos Kompetanse Norge