Arkiv

Protokoll fra IKVOs landsmøte 2020

Protokollen fra IKVOs digitale landsmøte er vedlagt. Det samme er en oppdatert årsrapport.

Protokoll

Årsrapport

Gratis lisenser til nettbasert norskopplæring

Nå kan voksenopplæringssentre og godkjente tilbydere som ønsker å komme i gang med eller videreutvikle nettbasert norskopplæring få tilgang til gratis lisenser til nettbaserte læreverk.

Les mer hos Kompetanse Norge

IKVOs landsmøte avholdes digitalt 3. november

På grunn av koronasituasjonen avholdes landsmøtet 2020 digitalt på Zoom, tirsdag 3. 11 fra kl 14 – 16.00.

Leder starter med informasjon om ny integreringslov. Deretter følger landsmøte-saker med valg. 

Se vedlegg.

Minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid i første halvår 2020

Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er en stadig viktigere del av myndighetenes arbeid på integreringsfeltet. Denne rapporten beskriver hvordan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine minoritetsrådgivere og integreringsrådgiverne har jobbet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, første halvår 2020.

Les mer hos IMDi

 

Kvalitet i karriereveiledning

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal være et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning. Dette nettstedet er for deg som jobber med karriereveiledning eller har ansvar for karriereveiledningstjenester.

Til nettstedet

Ny integreringslov: En reform for flyktninger og norsk integreringspolitikk

"Det er vanskelig å lykkes som flyktning i norsk arbeidsliv. Derfor trenger vi en startpakke for nyankomne innvandrere som tar formell utdanning og kvalifisering på alvor og setter tydeligere krav til norskkunnskaper." Dette skriver IMDi-direktør, Live Rieber-Mohn, i en kronikk i Aftenposten. 

Les kronikken her

OBS! Den nye integreringsloven er nå vedtatt! les, les:

I går vedtok Stortinget en ny lov om integrering (integreringsloven) som trer i kraft 1.januar 2021.

Norsk Friluftsliv har samlet en pakke med informasjon, inspirasjon og ressurser som vil være til hjelp når kommuner/bydeler skal ta i bruk friluftsliv og frivillighet i introduksjonsprogrammet, og i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Informasjonspakken med ressurser finner du her: https://norskfriluftsliv.no/integreringsloven.../
Informasjon om loven kan du lese her.  

Referat fra styremøte i IKVO 30. september 2020

Her er referat fra siste styremøte i IKVO, onsdag 30. september 2020.

Les referatet her

Høring: "Forslag til forskrift til integreringsloven"

Styret i IKVO har skrevet et høringssvar til ny forskrift til ny integreringslov. 

Les IKVOs svar her. 

 

Rask oppstart i norskopplæring

IMDi har utviklet en ny rapport som er tilgjengelig for kommunene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Rapporten kan være til hjelp for kommunenes planlegging for raskere oppstart av norskopplæringen.

Les mer hos IMDi