Arkiv

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap for tospråklige lærere

Dette er modulkurs (1–3) som til sammen dekker de sju emnene i samfunnskunnskapsplanen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Drammen Voksenopplæring har ansvar for å arrangere modulene.

Les mer hos Kompetanse Norge

Veiledning til midlertidig lov som følge av korona-situasjonen

IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge oppdatert veiledningen til midlertidig lov.

Les mer hos IMDi

Referat fra styremøte i IKVO

Her er referat fra siste styremøte i IKVO før sommerferien. 

Les referatet her

Nyhetsbrev fra styreleder i IKVO

Styreleder, Vibeche Holte, har skrevet nyhetsbrev med blant annet informasjon om styrets arbeid de siste månedene.

Les nyhetsbrevet her

Gode resultater for nyankomne innvandrere i introduksjonsprogram

55 prosent av deltakere som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2019 gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Les mer hos IMDi

Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven, og Statsborgerprøven får digitale prøvebevis!

Prøveresultatene for norskprøvene og prøver i samfunnskunnskap, inkludert Statsborgerprøven blir tilgjengelig via Vitnemålsportalen . Dette er for kandidater som er registrert med fødselsnummer i Kompetanse Norges prøvesystem og som har FEIDE og/eller ID-porten.

Les mer hos Kompetanse Norge

Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Det er vedtatt en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, som trådte i kraft 26. mai og oppheves 1. november. Mer informasjon om den midlertidige loven finner dere på IMDis sider.

 

Høring om forslag til endringer i introduksjonsloven

Kunnskapsdepartementet sendte et forslag til endringer i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) for å avhjelpe konsekvenser som følge av utbrudd av covid-19 på en kort høring.

Les høringssvaret til IKVO her

Fører strengere språkkrav til bedre integrering?

Regjeringen har besluttet å heve kravet til norskferdigheter for statsborgerskap. Dermed går de mot anbefalingene fra et tilnærmet unisont fagmiljø med ekspertise på språklæring og integrering.

Les artikkelen i Aftenposten

17. mai - på flere språk

Tema: 17. mai - Norges nasjonaldag

Her finner du en tekst om 17. mai på flere språk. I tillegg har vi samlet nyttige lenker og ressurser til temaet. I høyre kolonne finner du lenker til flere ressurser om 17. mai på de ulike språksidene på Tema Morsmål.

Til ressursen