Arkiv

Korona-nytt

Det vil ikke bli utviklet en egen smittevern-veileder for voksenopplæringen. Se vedlegg.
Følg med på regjeringens pressekonferanse i dag: åpner de for voksenopplæringen også?

50 millioner til digital opplæring av arbeidsledige og permitterte

Kompetanse Norge og Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner som kan distribueres raskt til nettbaserte utdanningstilbud. Utdanningsinstitusjoner kan dermed søke om midler for å tilby digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte.

Les mer hos Kompetanse Norge

Vedrørende oppstart av opplæring i voksenopplæringene

I et nettmøte med en representant fra Fylkesmannen i Viken tirsdag 5. mai, refererer styreleder i IKVO, Vibeche Holte: "Generell skolestenging gjelder for hele voksenopplæringen. Kun sårbare grupper, godkjent av kriseledelsen ol, kan få opplæring enn så lenge." Det er viktig for alle å følge med på nyheter fra Fylkesmannen i eget fylke.

Følg også med på IKVO på Facebook

Regjeringen vil skjerpe kravet til norskkunnskaper for statsborgerskap

I lovproposisjonen foreslås det å heve kravet til muntlige ferdigheter i norsk for å få statsborgerskap til nivå B1.  Det kan gjøres unntak fra kravet dersom personen ikke klarer å oppnå språknivået på grunn av personlige forutsetninger eller dårlig helse, sier statsråden. 

Les mer hos Regjeringen

Korona – pandemien: informasjon om prøvene

Norskprøvene går som planlagt i utvidet prøveperiode, 18. mai – 5. juni. Prøvestedet sender ut informasjon om tid og dato for prøven.

Les mer hos Kompetane Norge

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020

Frivillge organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene. Ramme: 10 mill. kroner. Søknadsfrist: 28. april 2020.

Les mer hos IMDi

Bekymringsmelding fra IKVO på vegne av voksenopplæringen

IKVO har i dag sendt regjeringen en bekymringsmelding angående konsekvensene en skolestenging får for deltakerne i voksenopplæringen.

Se vedlegg

Kompetanse Norge har samlet endringer på grunn av korona

Kompetanse Norge har laget en oversikt over hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av sine tjenester. Informasjonene er hentet fra temasidene, og den blir oppdatert fortløpende.

Til Kompetanse Norge

Veiledning til midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet

IMDi har utarbeidet veiledning til midlertidig forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19.

Les mer hos IMDi

Midl. forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19

Forskriften gjelder kommuner og deltakere i opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven med forskrifter.

Les forskriften her