Arkiv

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak for 2020

Har du lyst til å søke om støtte til å drive utviklingsarbeid i norskopplæringen? IMDi inviterer til søkerkonferansen med informasjon om tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak.

Les mer hos Kompetanse Norge

Seks kommuner er nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2020

De nominerte kommunene er Asker, Gjøvik, Randaberg, Sunndal, Tromsø og Voss. Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i mai. Flere av kommunene har et voksenopplæringssenter som er medlem av IKVO.

Les mer hos IMDi

Europeisk prosjekt om utvikling av basisferdigheter for voksne

Er din skole interessert i å delta i et europeisk prosjekt om utvikling av basisferdigheter for voksne? Et fransk senter i Rennes søker norsk partner. En partner bør:
"participe in the field of adult education
in relation with trans-disciplinary approach and transversal skills in key competences training.
We're searching for training centers and schools to be our partners for an exchanges of practices.

Deler av voksenopplæringsfeltet overføres fra Utdanningsdirektoratet (Udir)

Fra 1. januar 2020 får Kompetanse Norge ansvar for hele modulforsøket, og tar over flere oppgaver knyttet til realkompetansevurdering fra Udir.

Les mer hos Kompetanse Norge

Nytt verktøy for deg som jobber med arbeidsretting av introduksjonsprogrammet

IMDi har utviklet en modell for kommuner som ønsker å utvikle arbeidsrettede løp for deltakere i introduksjonsprogram med lite eller ingen skolebakgrunn. Modellen og tilhørende verktøy er samlet i en håndbok.

Les mer hos IMDi

Nyhetsbrev fra styreleder i IKVO

Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, har skrevet en kort nyhetsoppdatering fra året som har gått.
Hun ber alle medlemmer om å svare på noen spørsmål om endringer i kommunene.

Vi i IKVO vil benytte anledningen til å ønske alle en RIKTIG GOD JUL!

Nyhetsbrev
 

Økt satsing på kompetanseheving for lærerne i norskopplæringen

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er potten til kompetansehevingstiltak for lærerne i norskopplæringen doblet.

Les mer hos Kompetanse Norge

Registreringer i NIR bør være oppdatert før nyttår

IMDi ber kommunene være ajour med registreringene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) innen 31.12.2019. Dette gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, opplæring for beboere i asylmottak og introduksjonsprogram.

Les mer hos IMDi

Viktig informasjon i forbindelse med muntlig norskprøve

Kompetanse Norge har blitt gjort oppmerksom på at enkelte prøvesteder oppgir resultater på muntlig prøve til kandidatene før den offisielle resultatdatoen. Dette er ikke tillatt, jf. punkt 7.3 i prøvereglementet: kandidaten skal ikke ha informasjon om prøveresultater, verken for skriftlig eller muntlig prøve, før sensuren faller og resultatene er publisert i PAD. 

 

Les mer om gjennomføringen av prøvene hos Kompetanse Norge

Film om karriereveiledning på tre nye språk

Filmen beskriver karriereveiledning på en lettfattelig måte og kan brukes av karrieresentre og andre aktører. Filmen fokuserer på situasjoner i livet der karriereveiledning kan bidra til bedre oversikt og gode valg. Filmen er nå oversatt til engelsk, fransk og arabisk.

Les mer hos Kompetanse Norge