Grunnskole for voksne

Grunnskole og videregående opplæring for voksne

Ansvaret for grunnskole og videregående opplæring for voksne, inkludert realkompetansevurdering, ligger hos Utdanningsdirektoratet. Her finner du informasjon om hvilke oppgaver Utdanningsdirektoratet har, og hvem som har ansvar for gjennomføring av opplæringen. 

Grunnskole for voksne
Videregående opplæring for voksne

 

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter denne læreplanen skal fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i Opplæringsloven og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring. Skoleeier/skolen velger om den særskilte norskopplæringen skal gis etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk.

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter