Norskopplæring

Hvem har rett og plikt til opplæring?


 
Følgende grupper har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Personer med asylstatus
 • Overføringsflyktninger
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Familiegjenforente med overnevnte
 • Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere
 • Familiegjenforente med personer som har bosettingstillatelse


Retten og plikten innebærer at disse gruppene får en plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring, og at de har rett til å få denne opplæringen gratis.
 
Det er kun personer i alderen 16-55 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring. Personer mellom 55 og 67 år har en rett, men ingen plikt til å delta i opplæringen.
Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
 • Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området


Det er kun personer mellom 16 og 55 år som har plikt til å delta i opplæringen.
Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Studenter
 • Au pairer og andre med midlertidig opphold
 • Nordiske borgere
 • Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket

Dette betyr at kommunen ikke har ansvar for å tilrettelegge for norskundervisning for disse gruppene